Menü

Eszközök

Részvételi Szabályzat

Saint Gobain Hungary oktatási és pontgyűjtő program - Részvételi Szabályzat, 2021.04.20.

1. Szervezők

Név: Saint-Gobain Hungary Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
Adószám: 10426577-2-44

továbbiakban: SG

Az oktatási-és pontgyűjtő program végrehajtásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az alábbi cégek látják el:

Név: Prostep Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 5.
Adószám: 23077496-2-42

valamint:

Név: Armadillo Kft.
Székhely: 1043 Budapest, Csányi László u. 27.
Adószám: 11838995-2-41

továbbiakban: Lebonyolítók

2. SAINT-GOBAIN oktatási és pontgyűjtő program

Weboldal

A Saint Gobain Hungary oktatási és pontgyűjtő program (továbbiakban: Program) a https://oktatas-saint-gobain.hu és a https://shop.oktatas-saint-gobain.hu cím alatt érhető el.

A Program célja

A Partnerprogram az SG kereskedő partnerei és azok dolgozói számára készített online pontgyűjtő rendszer, amelyben a regisztrált résztvevőknek (továbbiakban: résztvevők) lehetőségük van az SG termékeivel kapcsolatos információk gyűjtésére, hírek olvasására és tananyagok elsajátítására, amelyek elősegítik mindennapi munkájukat, az érdeklődők és a vevők kiszolgálását.

A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamú. A Program befejezéséről az SG, vagy megbízottja legalább 30 nappal a program befejezését megelőzően értesítést küld a résztvevők számára és a Program weboldalain tájékoztatást helyez el erről. A Program befejezése után pont már nem gyűjthető, az összegyűjtött pontok nem válthatók be. A pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az SG a felelősségét kizárja.

3. Részvételi feltételek

Részvételi feltételek

A Programhoz való csatlakozás ingyenes és önkéntes.

A Programhoz résztvevőként csatlakozhatnak az SG kereskedő partnereinek munkatársai.

Regisztráció

A Programban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő e-mailben megadja a következő adatait: teljes név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

Regisztrálni az oktatas-saint-gobain.hu oldal regisztrációs felületén, a csillaggal jelölt mezők kitöltésével lehet.

A regisztrációval a jelentkező automatikusan elfogadja a Részvételi Szabályzatot és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Az első belépést követően lehetőség van a jelszó megváltoztatására.

Résztvevő (felhasználó) törlése

A résztvevő a Programból törlésre kerül, amennyiben:

  1. Regisztráció után 360 napon belül nem lép be a Programba.
  2. Amennyiben az SG arról értesül, hogy a résztvevő már nem az SG kereskedőpartnerének munkatársa.
  3. Amennyiben a résztvevő ezt kifejezetten kéri.
  4. Amennyiben a Programból a résztvevő kizárásra kerül.

A résztvevő törléséről e-mailben értesül, a törlés időpontjában pontjai elvesznek és nem beválthatóak. A résztvevő törlésével, illetve a pontok beváltásának elmaradásából eredő károkért az SG a felelősségét kizárja.

4. Pontgyűjtés

A résztvevők az alábbi módon gyűjthetnek pontot:

  1. Új hírek olvasása.
  2. Oktatási anyagok olvasása és hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása.

Az adott tevékenység pontértékét az SG határozza meg.

5. Pontbeváltás

A pontok csak és kizárólag a Program weboldalán feltüntetett ajándéktárgyakra válthatóak be, készpénzre nem válthatók be. A pontok másra át nem ruházhatók.

A pontokért igényelhető ajándéktárgyak a weboldalon meghirdetett pontmennyiség beváltásával rendelhetők meg.

Az SG az egyes ajándéktárgyakhoz rendelt pontértéket bármikor módosíthatja.

A beváltható ajándéktárgyakról szóló képek illusztrációnak tekintendők.

6. Ajándéktárgyak

Kézbesítés

Az ajándéktárgyakat az SG területi képviselő kollégáin keresztül, személyesen juttatja el a résztvevőnek megadott címre.

Az SG az ajándéktárgy kézbesítését következő látogatásaikor kétszer kísérli meg, amennyiben az átadás sikertelen, azt követően az ajándéktárgy átvehető az SG székhelyén. Az ajándéktárgy 120 napon belül átvehető.

Az ajándéktárgyak kézbesítésével járó költséget az SG viseli.

A szállítási idő a pontok beváltásától számított maximum 6 hét. Az SG fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás idejére vonatkozóan a résztvevő értesítése mellett ettől eltérő határidőt jelöljön meg.

Szavatosság, jótállás

Az SG az ajándéktárgyak tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fennálló szavatossági jogait, illetve – jótállás esetén – jótállási jogait a résztvevőre ruházza át. A résztvevő ezt a jogátruházást a jelentkezés beküldésével kifejezetten elfogadja.

Az ajándéktárgyakra a magyar jogszabályok szerinti jótállás vonatkozik.

7. Egyebek

Kizárás a Programból

Amennyiben valamely résztvevő a Részvételi Szabályzatot megsérti, a Programban való részvétellel visszaél, az SG jogosult a résztvevőt azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül kizárni. Ez esetben a résztvevő összegyűjtött pontjai törlésre kerülnek. Ezzel kapcsolatos mindennemű jogvita kizárt.

Technikai háttér

A résztvevők tudomásul veszik, hogy a weboldalak használata a kiszolgáló technológia függvénye. A weboldal használatát - pontszerzés, vásárlás stb. - kedvezőtlenül befolyásolhatja például a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, illetve a hálózati leterheltség. Az SG és Lebonyolítók a technikai problémákból eredő mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi Szabályzat módosítása

Az SG fenntartja magának a jogot, hogy jelen részvételi szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A részvételi szabályzat utolsó módosításának dátumát a „Frissítve” sor tartalmazza. Amennyiben a résztvevő nem kéri adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosított részvételi szabályzatot.